HRALA Milan (Ed.) Kapitoly z dějin českého překladu, Prague, Nakladatelství Karolinum Univerzita Karlova v Praze, 2002, 269 p.

LEVÝ Jiří České teorie překladu, Prague, Ivo Železný, 1957.